STÄLLVERKSGOLV

Ställverksgolv utgörs av slitstarka och tåliga golvplattor som läggs på en stålstomme med mycket hög lastförmåga och används för ställverk, transformatorer och annan tung elteknisk utrustning.

Den stabila konstruktionen där plattorna enkelt kan lyftas upp utan att hållfastheten påverkas gör att man smidigt kan installera och underhålla utrustningen. Höjden på golvet anpassas till den fria höjd som kablage och installationer kräver och plattorna kan fås med olika ytskikt beroende på användningsområde.