INSTALLATIONSGOLV

Installationsgolv är ett uppreglat golv där golvplattor läggs på ett ramverk av stål. Det upphöjda golvet skapar utrymme för smidig installation och underhåll av till exempel kablage, vvs och lufttillförsel. Golvplattorna kommer i olika material och utföranden anpassade till exempelvis kontors- och butikslokaler.

Den självbärande konstruktionen ser ut och känns som ett helt vanligt golv och är även ett snabbt och enkelt alternativ när till exempel industrilokaler ska renoveras eller byggas om för nya verksamheter.