MINERALULL

Mineralull är samlingsnamnet för stenull och glasull.

Mineralull har mycket goda ljudabsorberande egenskaper, är väl isolerande och klassas i de flesta fall som ett icke brännbart material.

Mineralull tillverkas genom att man smälter returglas, sand eller sten och spinner massan till tunna trådar eller fibrer som härdas tillsammans med ett bindemedel. Fibrerna bildar en porös massa där luften hålls stilla och det är därför mineralullen isolerar så väl. Eftersom materialet inte är brännbart ger det ett bra brandskydd.