LJUDSKOLA

Den viktiga ljudmiljön

En bra arbetsmiljö är mer än ergonomiska möbler, ventilation och lagom temperatur. I en komfortabel arbetsmiljö ingår även att isolera och absorbera ljud som annars upplevs som störande.

Inom ljudarkitektur och ljudmiljö pratar vi bland annat om:

Luftljudsisolering: handlar om hur väl väggar och andra delar av konstruktionen isolerar och därmed reducerar ljudnivån mellan intilliggande utrymmen.

Ljudabsorption: handlar om hur mycket av ljudet i utrymmet som tas upp av ytor istället för att reflekteras tillbaka ut i rummet. Här pratar man även om efterklangstid, vilket innebär att man mäter hur snabbt ljudet minskas. Hög ljudabsorption ger kort efterklangstid och vice versa.

Flanktransmission: handlar om ljud som överförs via anslutande väggar och bjälklag.

Materialval i stommar och isolering samt placering av absorbenter är alltså viktiga när man skapar en bra arbetsmiljö, liksom tätningen mellan konstruktionsdelarna.